Thay đổi tội danh của bác sĩ Hoàng Công Lương trong vụ tai biến chạy thận

Bác sĩ Hoàng Công Lương được thay đổi tội danh trong vụ tai biến chạy thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình
Bác sĩ Hoàng Công Lương được thay đổi tội danh trong vụ tai biến chạy thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình