Thay đổi kháng cáo, nhóm cựu quan xã được "giảm sâu" án tù

Ba bị cáo nguyên là cán bộ xã Canh Nậu (bên trái, đứng) tại phiên tòa phúc thẩm.
Ba bị cáo nguyên là cán bộ xã Canh Nậu (bên trái, đứng) tại phiên tòa phúc thẩm.
Ba bị cáo nguyên là cán bộ xã Canh Nậu (bên trái, đứng) tại phiên tòa phúc thẩm.
Lên top