Thất nghiệp vẫn lừa "chạy" công chức, lo lót cho bị can tại ngoại

Bị cáo Tống Thị Hòa tại phiên tòa sơ thẩm.
Bị cáo Tống Thị Hòa tại phiên tòa sơ thẩm.
Bị cáo Tống Thị Hòa tại phiên tòa sơ thẩm.
Lên top