Thất nghiệp, thanh niên vừa ra tù đi cướp giật để lấy lộ phí tìm việc

Đối tượng Nguyễn Văn Hành tại cơ quan công an. Ảnh: PV
Đối tượng Nguyễn Văn Hành tại cơ quan công an. Ảnh: PV
Đối tượng Nguyễn Văn Hành tại cơ quan công an. Ảnh: PV
Lên top