Thất nghiệp ở nước ngoài, nhập cảnh trái phép về Việt Nam

Số công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép bị thu dung tại Đồn Biên phòng Ba Sơn (Lạng Sơn). Ảnh: Q.Trung.
Số công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép bị thu dung tại Đồn Biên phòng Ba Sơn (Lạng Sơn). Ảnh: Q.Trung.
Số công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép bị thu dung tại Đồn Biên phòng Ba Sơn (Lạng Sơn). Ảnh: Q.Trung.
Lên top