Thất nghiệp do COVID-19, một thợ cơ khí liên tục đi lừa đảo, trộm tài sản

Nguyễn Hữu Lợi cùng tang vật trộm cắp được. Ảnh: T.X
Nguyễn Hữu Lợi cùng tang vật trộm cắp được. Ảnh: T.X
Nguyễn Hữu Lợi cùng tang vật trộm cắp được. Ảnh: T.X
Lên top