Thành viên Hội thánh Đức Chúa Trời mẹ "tắt điện" khi nghe tiếng công an

Nhiều người bị lôi kéo tham gia "Hội Đức thánh Chúa Trời” (Ảnh minh họa)
Nhiều người bị lôi kéo tham gia "Hội Đức thánh Chúa Trời” (Ảnh minh họa)
Nhiều người bị lôi kéo tham gia "Hội Đức thánh Chúa Trời” (Ảnh minh họa)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top