Thanh tra việc cán bộ nhận “hỗ trợ” khi phát tiền khôi phục ruộng lúa

Diện tích đất sản xuất và đất lúa ở xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị bị đất đá bồi lấp sau trận sạt lở cuối năm 2020. Ảnh: Hưng Thơ.
Diện tích đất sản xuất và đất lúa ở xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị bị đất đá bồi lấp sau trận sạt lở cuối năm 2020. Ảnh: Hưng Thơ.
Diện tích đất sản xuất và đất lúa ở xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị bị đất đá bồi lấp sau trận sạt lở cuối năm 2020. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top