Thanh tra toàn bộ các cuộc đấu giá liên quan Đường "Nhuệ"

Bà Đặng Kim Hoa- Phó cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp. Ảnh: PV
Bà Đặng Kim Hoa- Phó cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp. Ảnh: PV
Bà Đặng Kim Hoa- Phó cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp. Ảnh: PV
Lên top