Thanh tra kiến nghị xử lý việc Vinashin sử dụng nguồn 4.190 tỉ đồng

Trụ sở Vinashin.
Trụ sở Vinashin.
Trụ sở Vinashin.
Lên top