Thanh tra Chính phủ vào cuộc vụ tố cáo "nhiệm kỳ trước trải thảm, nhiệm kỳ sau rải đinh" tại Bạc Liêu

Thanh tra Chính phủ công bố quyết định tranh tra nội dung tố cáo của Cty Minh Thắng (ảnh Nhật Hồ)
Thanh tra Chính phủ công bố quyết định tranh tra nội dung tố cáo của Cty Minh Thắng (ảnh Nhật Hồ)