Thanh tra Chính phủ "giục" Hà Nội thông báo kết quả xử lý vụ trù dập người tố cáo sai phạm

Đường sắt đô thị trên cao tại Hà Nội. Ảnh: T.Vương.
Đường sắt đô thị trên cao tại Hà Nội. Ảnh: T.Vương.
Đường sắt đô thị trên cao tại Hà Nội. Ảnh: T.Vương.
Lên top