Thanh niên vô cớ vung kiếm chém nát kính xe tải ra công an trình diện

Đối tượng vung kiếm chém liên tiếp cửa kính ca bin tài xế xe tải đến công an trình diện - Ảnh cắt ra từ clip.
Đối tượng vung kiếm chém liên tiếp cửa kính ca bin tài xế xe tải đến công an trình diện - Ảnh cắt ra từ clip.
Đối tượng vung kiếm chém liên tiếp cửa kính ca bin tài xế xe tải đến công an trình diện - Ảnh cắt ra từ clip.
Lên top