Thanh niên thất nghiệp thuê một loạt xe ôtô tự lái rồi cầm cố

Hồng (trái) và Chi bàn nhau thuê ôtô tự lái để cầm cố, chiếm đoạt. Ảnh: V.Dũng.
Hồng (trái) và Chi bàn nhau thuê ôtô tự lái để cầm cố, chiếm đoạt. Ảnh: V.Dũng.
Hồng (trái) và Chi bàn nhau thuê ôtô tự lái để cầm cố, chiếm đoạt. Ảnh: V.Dũng.
Lên top