Thanh niên say rượu, thông chốt kiểm dịch COVID-19 ở Yên Bái

Phương tiện của Phạm Công Duy đang được Công an huyện Yên Bình (Yên Bái) tạm giữ và xử lý theo quy định. Ảnh: CACC.
Phương tiện của Phạm Công Duy đang được Công an huyện Yên Bình (Yên Bái) tạm giữ và xử lý theo quy định. Ảnh: CACC.
Phương tiện của Phạm Công Duy đang được Công an huyện Yên Bình (Yên Bái) tạm giữ và xử lý theo quy định. Ảnh: CACC.
Lên top