Thanh niên nổ súng giết người được kết luận pháp y bị tâm thần

Bị cáo Hoàng tại phiên tòa.
Bị cáo Hoàng tại phiên tòa.
Bị cáo Hoàng tại phiên tòa.
Lên top