Thanh niên nghi ngáo đá đâm cô giáo và 5 học sinh trọng thương

Trường Tiểu học xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, Thanh Hoá - nơi xảy ra án mạng.
Trường Tiểu học xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, Thanh Hoá - nơi xảy ra án mạng.
Trường Tiểu học xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, Thanh Hoá - nơi xảy ra án mạng.
Lên top