Thanh niên lập 33 công ty "ma" mua bán hóa đơn

Tang vật bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: Q.T.
Tang vật bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: Q.T.
Tang vật bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: Q.T.
Lên top