Thanh niên hại đời bé gái lãnh 12 năm tù

Đối tượng A Lăng Ban tại phiên tòa. Ảnh: Thanh Chung
Đối tượng A Lăng Ban tại phiên tòa. Ảnh: Thanh Chung
Đối tượng A Lăng Ban tại phiên tòa. Ảnh: Thanh Chung
Lên top