Thanh niên giăng bẫy bán hàng online, chiếm đoạt tiền của nhiều phụ nữ

Trần Tuấn Anh lập Facebook để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều phụ nữ. Ảnh: L.Nhi.
Trần Tuấn Anh lập Facebook để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều phụ nữ. Ảnh: L.Nhi.
Trần Tuấn Anh lập Facebook để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều phụ nữ. Ảnh: L.Nhi.
Lên top