Thanh niên đi xe máy cướp 160 tờ vé số của người đàn ông tàn tật

Thanh niên thừa cơ cướp xấp vé số của người tàn tật ở Bình Dương. Ảnh cắt từ clip người dân cung cấp.
Thanh niên thừa cơ cướp xấp vé số của người tàn tật ở Bình Dương. Ảnh cắt từ clip người dân cung cấp.
Thanh niên thừa cơ cướp xấp vé số của người tàn tật ở Bình Dương. Ảnh cắt từ clip người dân cung cấp.
Lên top