Thanh niên đâm chết bạn sau cuộc nhậu vì bị thách thức lĩnh 17 năm tù

Bị cáo Nguyên linh 17 năm tù. Ảnh: Ng.T.
Bị cáo Nguyên linh 17 năm tù. Ảnh: Ng.T.
Bị cáo Nguyên linh 17 năm tù. Ảnh: Ng.T.
Lên top