Thanh niên cướp tiệm vàng hụt, bị bắt tại trận

Luân - thanh niên cướp tiệm vàng không được giảm án. Ảnh: V.D
Luân - thanh niên cướp tiệm vàng không được giảm án. Ảnh: V.D
Luân - thanh niên cướp tiệm vàng không được giảm án. Ảnh: V.D
Lên top