Thanh niên chở 1 tấn pháo lậu trên ô tô tải

Số pháo lậu bị thu giữ. Ảnh: M.H.
Số pháo lậu bị thu giữ. Ảnh: M.H.
Số pháo lậu bị thu giữ. Ảnh: M.H.
Lên top