Thanh niên cầm dao truy sát khách say rượu

Bị cáo Phong (áo đen) tại phiên tòa sơ thẩm.
Bị cáo Phong (áo đen) tại phiên tòa sơ thẩm.
Bị cáo Phong (áo đen) tại phiên tòa sơ thẩm.
Lên top