Thanh niên bỏ chạy khỏi chốt, tông bị thương cán bộ chống dịch ở Hà Nội

Chốt kiểm soát tại Hà Nội. Ảnh: Tùng Giang
Chốt kiểm soát tại Hà Nội. Ảnh: Tùng Giang
Chốt kiểm soát tại Hà Nội. Ảnh: Tùng Giang
Lên top