Thanh niên bị bắt vì in tiền giả

Số tiền giả và máy móc in loại tiền giả bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: H.Trung.
Số tiền giả và máy móc in loại tiền giả bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: H.Trung.
Số tiền giả và máy móc in loại tiền giả bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: H.Trung.
Lên top