Thanh niên 9X chuyên khoắng trộm đồng hồ sa lưới

2 đối tượng Trần Văn Diễn (áo đen) và Mai Hoàng Ba. Ảnh: CATH
2 đối tượng Trần Văn Diễn (áo đen) và Mai Hoàng Ba. Ảnh: CATH
2 đối tượng Trần Văn Diễn (áo đen) và Mai Hoàng Ba. Ảnh: CATH
Lên top