Thanh niên 30 tuổi chiếm đoạt cả container chở tivi của doanh nhân

Nhóm chiếm đoạt 500 chiếc tivi của một doanh nghiệp tại cơ quan điều tra.
Nhóm chiếm đoạt 500 chiếc tivi của một doanh nghiệp tại cơ quan điều tra.
Nhóm chiếm đoạt 500 chiếc tivi của một doanh nghiệp tại cơ quan điều tra.
Lên top