Thanh niên 20 tuổi tra tấn bạn gái đến chết trong cơn cuồng ghen

Bị cáo Thiện tại phiên tòa sơ thẩm.
Bị cáo Thiện tại phiên tòa sơ thẩm.
Bị cáo Thiện tại phiên tòa sơ thẩm.
Lên top