Thanh niên 20 tuổi đâm chết người vì bị ép quan hệ đồng giới

Bị can Nguyễn Hữu Thực.
Bị can Nguyễn Hữu Thực.
Bị can Nguyễn Hữu Thực.
Lên top