Thanh niên 18 tuổi thông chốt, tông xe vào trung uý công an

Sợ bị phạt, Đ.V.T đã chạy xe với tốc độ cao để thông chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Mê Linh, Hà Nội. Ảnh: Công an cung cấp
Sợ bị phạt, Đ.V.T đã chạy xe với tốc độ cao để thông chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Mê Linh, Hà Nội. Ảnh: Công an cung cấp
Sợ bị phạt, Đ.V.T đã chạy xe với tốc độ cao để thông chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Mê Linh, Hà Nội. Ảnh: Công an cung cấp
Lên top