Thanh niên 17 tuổi cầm đầu nhóm vận chuyển gần 10kg ma túy tổng hợp

Mới 17 tuổi, Nguyễn Duy Sáng đã cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển hàng chục nghìn viên thuốc lắc. Ảnh: H.Phong.
Mới 17 tuổi, Nguyễn Duy Sáng đã cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển hàng chục nghìn viên thuốc lắc. Ảnh: H.Phong.
Mới 17 tuổi, Nguyễn Duy Sáng đã cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển hàng chục nghìn viên thuốc lắc. Ảnh: H.Phong.
Lên top