Thanh Hóa: Xác định nguyên nhân Trưởng công an xã giết hại cô giáo mầm non