Thanh Hoá: Tuyên tử hình đối tượng bắn công an

4 bị cáo Sùng A Chía (áo xanh) và Sùng A Tông, Thào A Minh, Phàng A Pháo tại phiên tòa. Ảnh: CATH
4 bị cáo Sùng A Chía (áo xanh) và Sùng A Tông, Thào A Minh, Phàng A Pháo tại phiên tòa. Ảnh: CATH
4 bị cáo Sùng A Chía (áo xanh) và Sùng A Tông, Thào A Minh, Phàng A Pháo tại phiên tòa. Ảnh: CATH
Lên top