Thanh Hóa: Tiêu hủy 4.800 quả trứng gà có nguồn gốc từ Trung Quốc