Thanh Hoá: Thưởng nóng chuyên án triệt phá đường dây ma tuý lớn