Thanh Hóa: Tạm giữ 5 người trong đoàn thanh tra vòi tiền doanh nghiệp

Cơ quan Thanh tra tỉnh Thanh Hoá.
Cơ quan Thanh tra tỉnh Thanh Hoá.
Cơ quan Thanh tra tỉnh Thanh Hoá.
Lên top