Thanh Hóa: Nghi vấn chồng đi săn thú rồi bắn nhầm vợ tử vong

Nhà ông Phuôn, bà Oan tại thị trấn Quan Sơn.
Nhà ông Phuôn, bà Oan tại thị trấn Quan Sơn.
Nhà ông Phuôn, bà Oan tại thị trấn Quan Sơn.
Lên top