Thanh Hoá: Nam thanh niên bị chia tay, đổ xăng đốt nhà người yêu

Đối tượng Hồ Văn Nhiệm. Ảnh: CATH
Đối tượng Hồ Văn Nhiệm. Ảnh: CATH
Đối tượng Hồ Văn Nhiệm. Ảnh: CATH
Lên top