Thanh Hoá: Liên tiếp bắt giữ các đối tượng sử dụng thuốc lắc

Cơ quan công an làm việc với nam thanh niên dùng thuốc lắc trong nhà nghỉ. Ảnh: CATH
Cơ quan công an làm việc với nam thanh niên dùng thuốc lắc trong nhà nghỉ. Ảnh: CATH
Cơ quan công an làm việc với nam thanh niên dùng thuốc lắc trong nhà nghỉ. Ảnh: CATH
Lên top