Thanh Hóa: Khởi tố Trưởng công an xã giết hại cô giáo