Thanh Hoá: Dùng nhà mình làm nơi sử dụng ma tuý cho các con nghiện

2 đối tượng Lương Văn Yên và Hoàng Văn Thuỳ. Ảnh: CATH
2 đối tượng Lương Văn Yên và Hoàng Văn Thuỳ. Ảnh: CATH
2 đối tượng Lương Văn Yên và Hoàng Văn Thuỳ. Ảnh: CATH
Lên top