Thanh Hóa: Đi chơi khuya, nữ sinh lớp 9 bị hãm hiếp