Thanh Hóa: Công bố lý do bắt Phó Chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn

Ông Hồ Đình Tùng - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Nghi Sơn. Ảnh C.L
Ông Hồ Đình Tùng - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Nghi Sơn. Ảnh C.L
Ông Hồ Đình Tùng - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Nghi Sơn. Ảnh C.L
Lên top