Thanh Hóa: Con trai về thấy bố treo cổ, mẹ nằm chết trên giường

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.