Thanh Hoá: Chồng bóp cổ vợ chết rồi treo cổ tự tử

Hiệu cắt tóc Huyền - nơi xảy ra sự việc đau lòng.
Hiệu cắt tóc Huyền - nơi xảy ra sự việc đau lòng.