Thanh Hoá: Bắt vợ Giám đốc và 4 y, bác sĩ Bệnh viện Tâm thần

Cơ quan chức năng áp giải đối tượng ra xe. Ảnh: X.H
Cơ quan chức năng áp giải đối tượng ra xe. Ảnh: X.H
Cơ quan chức năng áp giải đối tượng ra xe. Ảnh: X.H
Lên top