Thanh Hoá: Bắt nguyên chủ tịch và cán bộ địa chính vì làm giả hồ sơ đất

Đối tượng Phạm Hùng Dũng và Lê Ngọc Tùng. Ảnh: CATH
Đối tượng Phạm Hùng Dũng và Lê Ngọc Tùng. Ảnh: CATH
Đối tượng Phạm Hùng Dũng và Lê Ngọc Tùng. Ảnh: CATH
Lên top