Thanh Hóa: Bắt giữ nhóm đối tượng chuyên ném gạch đá vào Cảnh sát cơ động

Lên top